Hörselprov – rehabilitering

Under Ditt besök hos oss träffar Du en leg. Audionom för kartläggning utav Din hörsel situation och för en hörselundersökning. Tillsammans gör vi upp en plan för Din rehabilitering och lyssnar till Dina behov och önskemål. Du behöver ingen remiss för att boka tid hos oss.


Hur går besöken till? 

Första besöket – Hörselprovet:

Under första besöket görs en bedömning en s.k. anamnes tas. Här det viktigt att sammanställa hur din vardag ser ut idag och hur den har sett ut innan, intressant är att veta vad du jobbar eller har jobbat med. Om du har tinnitus, eller har haft öroninflammationer.
Efter att vi har pratat en stund är det dags för själva diagnostiken.

Ett hörseltest består utav flera olika moment där man undersöker hörselgången samt hur trumhinnan fungerar. Vid själva hörselprovet får du lyssna på olika ljudsignaler och man gör ett taluppfattingstest. Den kliniska undersökningen talar om på vilken nivå du kan uppfatta det svagaste ljudet. Hörselprovet används som grund för bedömningen av vilka hörapparats typer och eventuell möjliga tillbehör som passar just Dig.

Andra besöket – Utprovning:

Hörapparaterna utvecklas hela tiden, idag är de högteknologiska, kan ta emot direkt streaming* från våra mobiler, kan med hjälp utav tillbehör användas som handsfree lösningar, och i visa fall fungera perfekt som handsfree utan extra hjälpmedel. De har många funktioner som är justerbara. Via smarttelefoner kan man med hjälp utav anpassade appar själv styra sina hörapparater, öka och sänka volymen, rikta hörapparats mikrofonerna dit man vill lyssna s.k. riktad hörsel samt underlätta med vidarekopplingar till exempel till Tv:n via en TV-box.

Målet för oss är att alltid erbjuda ett så optimerad anpassad hjälpmedel så att dina behov uppfylls och att vi tillsammans uppnår uppsatta rehabiliteringsmål. Under själva utprovningen går man även igenom hanteringen, rengöringen och skötseln utav dina nya hörapparater, laddare mm. Vid behov och önskan par-kopplar vi hörapparater med respektive smarttelefon och laddar ner aktuell app. samt instruerar hur allt fungerar.

När vi är klara med alla anpassningar får du ta hem dina nya hjälpmedel och testa under en månad, sen träffas vi igen på ett återbesök då en utvärdering ska ske.

Tredje besöket – Återbesök – Utvärdering:

Då var det dags att träffas igen, ca en månad senare. Förutsättningen för att en utvärdering ska ske är att du har använt dina hörapparater dagligen. Här följer vi upp din rehabiliteringsplan och ser om hörapparater har hjälpt dig i din vardag till ett bättre hörande, att du har kunnat vara mer social och att tillvänjningen har kommit igång. Vid behov utförs justering i dina hörapparater och självklart så repeterar vi gärna hur man rengör och sköter om sina hjälpmedel.


Men är dina hörapparater tillräckliga?
Behöver du ha mer hjälp?
Blev det som du förväntade dig?
Är du nöjd?